Kela/THL/Kansallinen koodistopalvelu Logo spacer
OhjeetJulkaisutAlkuun
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.88
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus
Koodisto
Ei
Muut
Ei

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

F

Käyttötarkoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan palvelutapahtumalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen antajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista. Palvelutapahtuma on pienin yksittäinen vuorovaikutustilanne, josta kertyy rekisteröitävää tietoa asiakkaan palvelusta muodostuvaan henkilörekisteriin, esimerkiksi yksittäinen avohoitokäynti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa siihen ajallisesti ja asiallisesti liittyvine tutkimuksineen, toimenpiteineen ja yhteydenottoineen, taikka laitoshoitojakso siihen liittyvine toimenpiteineen, tutkimuksineen ja konsultaatioineen, taikka määritellystä syystä tapahtuva hoitosarja. Yhteen laitoshoitojaksoon voidaan kuitenkin sisällyttää useita palvelutapahtumia, jos se tietojen erityisen arkaluontoisuuden tai muiden syiden vuoksi on potilaan tai palvelun antajan kannalta perusteltua. Potilas antaa suostumuksensa häntä koskevien tietojen luovuttamiseksi toiselle palvelun antajalle palvelutapahtumaan (tai palvelukokonaisuuteen) liittyen. Palvelutapahtumaluokitusta käytetään kuvaamaan palvelutapahtuman sisältöä potilaan ymmärtämällä tavalla. Kukin palvelutapahtuma yksilöidään OID-tunnuksella.


Vastuutaho: Stakes, Komulainen Jorma

 

Luokituksen versiot
pic AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Näytä kaikki koodit
Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Muutoshistoria
1.2.246.537.6.88.2008
AR/YDIN - Palvelutapahtumaluokitus 2008
Status ImageAktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
04.11.2011 13:51 / Lehtonen, Jari
TuotantoympäristöElisa CodeServer Versio 5.7.4Copyright © 2015-2016 Elisa Oyj