Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.3
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN)
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.3
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:F
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Ar/Lomake - Perushenkilötietolomakkeella (HEN) kuvataan ne henkilötiedot, jotka ovat yhteisiä sekä perusterveydenhuollolle että kaikille terveydenhuollon erikoisaloille. Perushenkilötietoja käytetään potilaan tunnistamiseen, yhteydenpitoon ja hoidon järjestämiseen. Perushenkilötietolomake sidotaan henkilöön. Perushenkilötietolomakkeen lisäksi potilaalla voi olla palvelutapahtumaan sidottuja lisähenkilötietolomakkeita..


Vastuutaho: THL

Luokituksen versiot
AR/Lomake - Perushenkilötietolomake (HEN) 20100101 (Oletusversio)
Ar/Lomake - Henkilötietolomake (HEN) 2002
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.3.2002
Ar/Lomake - Henkilötietolomake (HEN) 2002
Löyhä
Status ImagePoistettu
Poistettu
01.01.2002 - 31.12.2030
03.09.2018 10:27 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj