Kela/THL/Kansallinen koodistopalvelu Logo spacer
OhjeetJulkaisutAlkuun
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40154
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila
Koodisto
Ei
Muut
Ei

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila -luokitusta käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjan Headerissa asiakirjan valmistumisen tilan ja elinkaaren vaiheen kuvaamiseen. Koodiarvot noudattavat JHS 143 -suositusta Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i en CDA R2-journalhandlings Header för att beskriva handlingens status vad gäller färdigställande och handlingens livscykel. Kodvärdena följer rekommendationen JHS 143 Metadata för beskrivning och hantering av dokument.

Luokituksen versiot
pic eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Näytä kaikki koodit
Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Muutoshistoria
1.2.246.537.5.40154.2008
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila 2008
Status ImageAktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
02.10.2016 22:25 / Lehtonen, Santeri
TuotantoympäristöElisa CodeServer Versio 5.7.4Copyright © 2015-2016 Elisa Oyj