Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1
THL - Tautiluokitus ICD-10
Selected version
Tautiluokitus ICD-10 1999 (Default version)
1.2.246.537.6.1
THL - Tautiluokitus ICD-10
Codes
Yes
THL
No
Yes
1 TILASTO Tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085423

Käyttötarkoitus: THL - Tautiluokitus ICD-10:tä käytetään kansainvälisenä ja kansallisena referenssinä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
1) kuolinsyy- ja sairastavuustilastotietoja kerättäessä
2) kliinisessä työssä potilasasiakirjan diagnoosimerkintöjä tehtäessä (STM:n määräys 13/332/1995)
3) sosiaalivakuutuksen lääkärinlausuntojen diagnoosikirjauksessa (mm. A- ja B-todistus)
4) tutkimus- ja kehittämistyössä tautien nimeämisessä
5) tiedonhakusanastona
6) sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa asiakkaan sairauden kuvaamiseen, silloin kun diagnoosi on lääkärin määrittämä, se on todennettavissa luotettavasta lähteestä kuten lääkärin lausunnosta ja sen kirjaaminen on välttämätöntä asiakkaan saaman palvelun kannalta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt kirjeellään WHO:n ICD-10-tautiluokituksen ja pohjoismaisen leikkausluokituksen käyttöönottoa koskevassa määräyksessä (13/332/1995) ICD-10-tautiluokituksen käytön pakolliseksi tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasta koskeviin asiakirjoihin. Saman määräyksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee ja päivittää tautiluokituksen suomalaista versiota ja antaa asiasta tarkempia ohjeita. THL  on osaltaan määrännyt ICD-10-tautiluokituksen käytettäväksi sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoituksissa (HILMO) tilastointia varten.
Yleiskuvaus ja historia:
William Farren ehdotus kansainväliseksi kuolinsyyluokitukseksi hyväksyttiin v. 1855 Kansainvälisessä Tilastokonferenssissa. Luokituksen pohjalta kehittyi sittemmin ICD-luokitus. Vuonna 1893 ICD-0-versiossa oli koodeja 161 ja WHO:n ensimmäisessä virallisesti hyväksymässä ICD-6-laitoksessa v. 1948 952 koodia. ICD-10 valmistui v. 1992, ja se käännettiin ja otettiin käyttöön Suomessa v. 1996. Vuonna 2007 THL:n koodistopalvelimella olevassa ICD-10-laitoksessa on 14362 nimikettä.
Luokituksen kansainväliset tekijänoikeudet kuuluvat WHO:lle ja kansallisen julkaisun THL:lle. Luokituksesta vastaa Suomessa THL.
Julkaissut Maailman terveysjärjestö vuonna 2005 nimellä International Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Vol. 1, 2, & 3, 2nd edition.

Julkaisut:
Tautiluokitus ICD-10 3. painos. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 2011:5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. StMichel Print Mikkeli 2011.
Tautiluokitus ICD-10 Toinen painos. Systemaattinen osa. Ohjeita ja luokituksia 1999:2. Stakes. Turengin Tekstipalvelu/Ro-Offset Oy Turenki 1999.
Tautiluokitus ICD-10 Toinen painos. Aakkosellinen osa. Ohjeita ja luokituksia 1999:1. Stakes.
Turengin Tekstipalvelu/Ro-Offset Oy Turenki 1999
© Maailman terveysjärjestö 2005

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.