Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.1
THL - Tautiluokitus ICD-10
Koodisto
Kyllä
THL
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085423
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: THL – Tautiluokitus ICD-10 -luokitusta käytetään kansainvälisenä ja kansallisena referenssinä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

1) kuolinsyy- ja sairastavuustilastotietoja kerättäessä
2) kliinisessä työssä potilasasiakirjan diagnoosimerkintöjä tehtäessä (STM määräys 83:1995)
3) sosiaalivakuutuksen lääkärinlausuntojen diagnoosikirjauksessa (mm. A- ja B-todistus)
4) tutkimus- ja kehittämistyössä tautien nimeämisessä
5) tiedonhakusanastona
6) sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa asiakkaan sairauden kuvaamiseen, silloin kun diagnoosi on lääkärin määrittämä, se on todennettavissa luotettavasta lähteestä kuten lääkärin lausunnosta ja sen kirjaaminen on välttämätöntä asiakkaan saaman palvelun kannalta.

Yleiskuvaus ja historia:
William Farr¿n ehdotus kansainväliseksi kuolinsyyluokitukseksi hyväksyttiin v. 1855 Kansainvälisessä Tilastokonferenssissa. Luokituksen pohjalta kehittyi sittemmin ICD-luokitus. Vuonna 1893 ICD-0 versiossa oli koodeja 161 ja WHOn ensimmäisessä virallisesti hyväksymässä ICD 6-laitoksessa v. 1948 952 koodia. ICD-10 valmistui v. 1992 ja se käännettiin ja otettiin käyttöön Suomessa v. 1996. Vuonna 2007 THL:n koodistopalvelimella olevassa ICD-10-laitoksessa on 14362 nimikettä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt kirjeellään WHO:n ICD-10 tautiluokituksen ja pohjoismaisen leikkausluokituksen käyttöön ottoa koskevassa määräyksessä (1995:81) ICD-10 luokituksen käytön pakolliseksi tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasta koskeviin asiakirjoihin. Saman määräyksen  mukaan THL julkaisee ja päivittää Tautiluokituksen suomalaisen versiota, antaa asiasta tarkempia ohjeita ja järjestää asiaan kuuluvaa koulutusta. THL on osaltaan määrännyt ICD-10 luokituksen käytettäväksi HILMO - Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoituksia tehtäessä tilastointia varten.

Luokituksesta vastaa Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Luokituksen kansainväliset tekijänoikeudet kuuluvat WHO:lle ja kansallisen julkaisun THL:lle.

Julkaisut:
Tautiluokitus ICD-10 3. painos. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 2011:5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. StMichel Print Mikkeli 2011.
Tautiluokitus ICD-10 Toinen painos. Systemaattinen osa. Ohjeita ja luokituksia 1999:2. Stakes. Turengin Tekstipalvelu/Ro-Offset Oy Turenki 1999.
Tautiluokitus ICD-10 Toinen painos. Aakkosellinen osa. Ohjeita ja luokituksia 1999:1. Stakes.
Turengin Tekstipalvelu/Ro-Offset Oy Turenki 1999

Julkaissut Maailman terveysjärjestö vuonna 2005 nimellä International Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Vol. 1, 2, & 3, 2nd edition.

© Maailman terveysjärjestö 2005

 


Luokituksen versiot
Tautiluokitus ICD-10 1999 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.1.1999
Tautiluokitus ICD-10 1999
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1900 - 31.12.2020
27.11.2018 11:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj