Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40179
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:eArkiv – Handlingens filformat
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto -luokitus kuvaa Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tukemat tiedosto- ja asiakirjaformaatit.

Tiedostomuoto on pakollinen tieto asiakirjan kuvailutiedoissa (CDA R2 Header).

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv – Handlingens filformat beskriver de fil- och handlingsformat som Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården stöder.Filformatet är en obligatorisk uppgift i handlingens beskrivningsinformation (CDA R2 Header).

Luokituksen versiot
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40179.2008
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
26.02.2018 15:27 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj