Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.202
THL - SOTE-organisaatiorekisteri
Organisaatio
Kyllä
Ei
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:F
Kuvaus:

Käyttötarkoitus:
THL - SOTE-organisaatiorekisteriin kootaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon Y-tunnuksen omaavista organisaatioista, niiden toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä. Rekisterin avulla tunnistetaan valtakunnalliseen Kanta-järjestelmään liittyneet sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. Rekisteriä käytetään Kanta-palveluissa potilasasiakirjojen tallentamiseen Potilastiedon arkistoon, reseptiasiakirjojen tallentamiseen Reseptikeskukseen, sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamiseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon sekä näiden asiakirjojen luovuttamiseen. SOTE-organisaatiorekisterin ylläpidosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt ja THL.

Vastuutaho: THL

Luokituksen versiot
THL - SOTE-organisaatiorekisteri 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Organisaatiot

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.202.2008
THL - SOTE-organisaatiorekisteri 2008
Löyhä
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1900 - 31.12.2100
10.12.2018 10:08 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj