Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.1200
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Föremål för återkrav av utkomststöd
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.1200
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde -luokitusta käytetään sosiaalihuollon tietojärjestelmissä toimentulotukilain säädösten mukaisesti ilmaisemaan, mihin asiakkaan tuloihin, varoihin tai muihin saataviin perintä kohdistetaan.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård – Föremål för återkrav av utkomststöd används i socialvårdens datasystem för att i enlighet med lagen om utkomststöd beskriva vilka inkomster, tillgångar eller andra fordringar som görs till föremål för återkrav.

 

Luokituksen versiot
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde 2011 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.1200.2011
Sosiaalihuolto - Toimeentulotuen takaisinperinnän kohde 2011
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2011 - 31.12.2099
26.03.2017 08:57 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj